Lična zaštitna oprema

radnaodelaRazličita pravila diktiraju kakve karakterisitke zaštitne opreme moraju biti. Moraju imati specifičan izgled i biti takvog kvaliteta da ostaju postojana nakon velikog broja korišćenja.

Naša zaštitna oprema dizajnirana su prema zahtevima korisnika i odgovarajućim regulativama. Imamo širok asortiman koji nudi nekoliko različitih kombinacija, tako da mogu zadovoljiti različite prilike. Zaštitna odeća i obuća se može kombinovati i sa drugom vrstom opreme. Naša oprema stremi da razvije proizvode koji mogu odgovarati svima. To je razlog zašto dosta ulažemo u dizajn opreme koje zadovoljava sve zahteve i koje je raspoloživo u svim veličinama.

 

PRODAJNI PROGRAM:  

  • ZAŠTITNE, RADNE RUKAVICE
  • ZAŠTITNA I RADNA ODEĆA
  • ZAŠTITNA I RADNA OBUĆA
  • ZAŠTITA GLAVE I LICA
  • ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA
  • ZAŠTITA SLUHA
  • ANTIPADNA OPREMA
  • BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU
  • ZAŠTITA OD IZLIVA TEČNOSTI