JUB

98jub
 
Grupacija JUB je međunarodno priznato preduzeće sa više od 130 godina dugom tradicijom na području proizvodnje boja, koje danas obuhvata deset firmi kćerki u drugim državama  i posluje na šesnaest inostranih tržišta.

JUB je danas uspešno međunarodno preduzeće sa deset  firmi kćerki u Sloveniji i inostranstvu:

 1. JUB, kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani, Slovenija (proizvodno  preduzeće)
 2. Tehnološko raziskovalni center JUB , d.o.o. Dol pri Ljubljani, Slovenija
 3. JUB Trgovina i promet d.o.o. Zagreb, Hrvatska
 4. JUB d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 5. JUB d.o.o. Šimanovci, Srbija (proizvodno preduzeće)
 6. JUB d.o.o.e.l. Skopje, Makedonija
 7. JUB Kft., Budimpešta, Mađarska
 8. JUB a.s., Češka republika
 9. JUB Vertrieb GmbH, Munchen, Nemačka
 10. OOO JUB, Rusija

Firme kćerke su sve u stopostotnom vlasništvu JUB-H, društva za upravljanje i finansiranje, d.d.

U grupi JUB je na početku 2008. godine bilo zaposleno 417 radnika, od toga 225 u matičnom preduzeću i 192 u zavisnim firmama u inostranstvu. U 2007. godini je obim proizvodnje u dvema firmama dostigao 138.000 tona proizvoda, koji pod sopstvenom robnom markom prodajemo u 18 država. JUB danas na inostrana tržišta izvozi više od 77 % proizvodnje.

Prodajni program: 

 • OSNOVNI PREMAZI
 • MASE ZA IZRAVNAVANJE
 • BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
 • DEKORATIVNA OBRADA UNUTRAŠNJIH POVRŠINA
 • JUFIX SISTEM
 • PREMAZI ZA PROBLEMATIČNE PODLOGE
 • FASADNE BOJE
 • BOJE ZA BETON
 • SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE
 • OBRADA DRVENIH I METALNIH POVRŠINA
 • DEKORATIVNI MALTERI
 • FASADNI TOPLOTNOIZOLACIONI SISTEM
 • REPARATURA I SANACIJA MALTERA
 • LEPLJENJE KERAMIČKIH OBLOGA
 • VODONEPROPUSNI PREMAZI ZA BETON
 • MASE ZA FUGOVANJE
 • DODATNI PROGRAM ZA JUBIZOL FASADU
 • DEKORATIVNI FASADNI PROFIL
 • JUFIX TAPETE

slikafull