Kompletan postupak izrade fasade sa izolacijom

Sa JUBIZOL fasadnim sistemima ujedno rešavate zahteve zadovoljavajuće toplotne izolacije spoljašnjih zidova građevine i odgovarajuću zaštitu fasadnih površina od atmosferskih uticaja, ali i ostvarujete svoje želje za estetskim izgledom vašeg objekta.

KOMPLETAN POSTUPAK POGLEDAJTE OVDE

Vrhunski kvalitet

Svi JUBIZOL fasadni sistemi odlikuju se vrhunskim kvalitetom, što potvrđuju rezultati istraživanja na sopstvenim inovativnim fasadnim poligonima i u najbolje opremljenim laboratorijima Tehnološko istraživačkog centra JUB, pa i rezultati kontrolnih testiranja i sertifikacija u ovlašćenim ustanovama kako u Sloveniji tako i u inostranstvu. Danas JUB ima evropske tehničke saglasnosti za sve verzije JUBIZOL fasadnih sistema.

Fasadni sistemi JUBIZOL: 40% uštede energije i 10-godišnja garancija

Primenom toplotne zaštitne fasade možete najbrže i najdelotvornije sniziti troškove grejanja kuće u zimskom periodu, a leti sprečiti zagrevanje unutrašnjosti i sniziti troškove hlađenja. Ugradnjom fasadnog sistema JUBIZOL, za koji JUB nudi 10godišnju garanciju na funkcionalni kvalitet, godišnje ćete uštedeti više od 40 %energije.

BOJA

kruznapaletabojaBOJA je pojam koji se odnosi na određeni svjetlosni osećaj fizičke osobine svetlosti, čija kretanja prima naš vizuelni aparat (oko i deo mozga zadužen za interpretaciju podataka), a koja dolaze iz nekog izvora ili se odbijaju sa površine neke materije. Zrake svetlosti su elektromagnetska kretanja tačno određenih talasnih dužina. Ljudsko oko registruje sve one koji se nalaze u opsegu između 3600 i 7800 angstrema. Sva ostala svetlosna kretanja osećamo drugim čulnim organima.

 

Kada kretanje određene talasne dužine dođe do ljudskog oka, izaziva se tačno određen nadražaj koji ima kao rezultat percepciju žutog, plavog, crvenog, itd. Ako u naše oko stignu u snopu kretanja svih talasnih dužina tada osećamo bezbojnost odnosno belo. Dakle, ako neka materija odbija sve zrake svjetlosti, tj. sve svetlosne talasne dužine, tada tu materiju vidimo kao belu. Suprotno tome je kada određena materija upija sve zrake, odnosno ne odbija ni jednu talasnu dužinu prema našem oku, onda tu materiju vidimo kao crnu. Između te dve granice nalazi se ceo spektar boja.[2]

 

Kada pustimo da belo sunčevo setlo padne na staklenu prizmu, ono se lomi pod različitim uglovima, razlažući se na sastavne delove, koji izlaze na drugoj strani prizme u obliku šarene trake boja. Taj efekat nazivamo sunčev spektar boja. U sunčevom spektru se mogu jasno videti devet boja sa posebnim prelazima. Tih devet boja čine: crvena, narandžasta, žuta, žutozelena, zelena, zelenoplava, plava, indigo i ljubičasta. Te boje takođe možemo videti posle kiše, kada se sunčevi zraci lome kroz kišne kapi razlažući se na spektar boja (duga). Ljudsko oko razlikuje 160 nijansi boja sunčevog spektra. Ovo ne predstavlja ukupan broj boja koje ljudsko oko može da razazna. Normalno ljudsko oko razlikuje oko 10. miliona boja.

 

Boja se, takođe, odnosi na praškastu materiju ili pigment, koji ima svojstvo da oboji neku površinu. Pigmenti, u sklopu sa veznim sredstvima, se koriste kao sredstvo za bojenje i njihovim međusobnim mešanjem se mogu dobiti sve boje.

 

Problematikom boja su se tokom istorije ljudske civilizacije bavili mnogi ugledni i učeni ljudi među kojima se naročito istakao njemački fizičar Vilhelm Ostvald, koji je i prvi napravio danas opšte prihvaćenu podjelu boja prema hromatskim svojstvima.

 

Farbanje i lakiranje stolarije – uputstvo i saveti za rad

Postupak farbanja i lakiranja stolarije u slici i reči:

1. Ukoliko je moguće, izvadite stolariju iz okvira. Razmontirajte sve delove koje ne želite da farbate ili ih zaštitite krep trakom.

2. Brusnim papirom (granulacije 240) skinite stare tanke premaze te očistite površinu.

3. Stare deblje slojeve boje odstranite posebnim sredstvom za skidanje premaza. Ovo sredstvo se nanosi četkom.

lakiranje-stolarije-01

4. Sredstvo za skidanje boje ostavite da deluje oko 30 minuta. Lopaticom sastružite odlepljene delove.

5. Kod tvrdokornih slojeva ovaj postupak je potrebno ponoviti više puta.

6. Debele premaze stare boje moguće je ukloniti i aparatom sa vrućim vazduhom.

lakiranje-stolarije-02

7. Za čišćenje profila koristite žičanu četku ili čeličnu vunu.

8. Ravne površine ostružite brusnim papirom te zatim očistite pore drveta kako bi ih prpremili za farbanje.

9. Površine izbrusite ručno finim brusnim papirom.

lakiranje-stolarije-03

10. Za zarđale slojeve koristite brusilicu.

11. Manje pukotine ispunite specijalnom masom za drvo te izbrusite površinu nakon sušenja.

12. Za podlogu, širokom četkom od prirodne dlake nanesite sredstvo za impregnaciju.

lakiranje-stolarije-04

13.Nakon sušenja sredstva za impregnaciju, još jednom izbrusite celu površinu finim brusnim papirom.

14. Nanesite prvi sloj boje za stolariju. Vodite računa da četku vodite u smeru profila.

15. Boju ili lak možete nanositi četkom ili valjkom.

lakiranje-stolarije-05

slikafull